Ing. Veronika Nosková

účetní
kancelář

„Chytrý člověk vyřeší problém. Moudrý člověk se mu vyhne.“ (Albert Einstein)

Poskytované služby

Ke své práci využívám účetní a ekonomický software POHODA, PAMICA a TAX od společnosti STORMWARE s.r.o. v rámci cloudového rozhraní iPodnik. Nabízím možnost účtování v rámci vzdáleného přístupu k Vašim ostrým účetním datům.

Daňová evidence

Zpracování podkladů k přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích…

Účetnictví

Kontrola předaných dokladů a jejich následné chronologické seřazení, Řádné zaznamenání dokladů …

Mzdy a personalistika

kompletní zpracování mezd malých a středních podniků, měsíční přehled mezd, výplatní pásky…

Možnost zajištění právních služeb

ve spolupráci s advokátní kanceláří se sídlem na stejné adrese nosekadvokat.cz

Daňová evidence

Vedení daňové evidence zahrnuje:

 • kontrolu předaných dokladů a jejich následné chronologické seřazení
 • řádné zaznamenání dokladů do evidence dle platné legislativy
 • evidenci majetku (zatřídění majetku do odpisových skupin, sestavení odpisových plánů, výpočet daňových odpisů), evidenci drobného majetku
 • vyhotovení tiskových podkladů (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • zpracování podkladů k přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH, kontrolní hlášení)
 • zpracování podkladů k přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů, přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení
KONTAKTNÍ ÚDAJE →

Účetnictví

Vedení účetnictví zahrnuje:

 • kontrolu předaných účetních dokladů a jejich chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování dokladů dle platné legislativy
 • evidenci majetku (zatřídění majetku do odpisových skupin, sestavení odpisových plánů, výpočet daňových odpisů), evidenci drobného majetku
 • vyhotovení tiskových podkladů (účetní deník, hlavní kniha účtů, pokladní kniha, rozvaha, výsledovka, soupis bankovních výpisů, kniha pohledávek a závazků)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zpracování podkladů k přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
 • zpracování podkladů k přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně povinných výkazů
KONTAKTNÍ ÚDAJE →

Mzdy a personalistika

Mzdová a personální agenda zahrnuje:

 • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků
 • měsíční přehled mezd
 • výplatní pásky
 • příkaz k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění)
 • měsíční přehledy pro ZP a SSZ
 • registrační povinnosti zaměstnavatele
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na ZP a SSZ při vzniku a zániku pracovního poměru
 • evidenční listy důchodového pojištění a mzdové listy
 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

Vedení mezd a personálních záležitostí zpracuji v rámci vedení účetnictví či daňové evidence nebo i samostatně bez vazby na účetnictví.

KONTAKTNÍ ÚDAJE →

Profil

Ing. Veronika Nosková

Vystudovala jsem Ekonomicko – správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své účetní kanceláře poskytuji svým klientům od roku 2012 komplexní služby v oblasti účetnictví a daní formou externí spolupráce. Při své práci využívám i své zkušenosti a znalosti nabyté v době mého působení ve firmách působících v oblasti pojišťovnictví a vývoje ekonomického softwaru.

Ceny

Cena služeb je každému klientovi účtována dle individuální kalkulace ceny v závislosti na množství, kvalitě a kompletnosti dokladů, celkové pracnosti a specifických požadavcích klienta.

Kontakt

Sídlo
Jana Masaryka 1669/2, 586 01 Jihlava

Telefon
+420608680811

E-mail
v.noskova@centrum.cz
ucetni.kancelar@centrum.cz

ID datové schránky
bfmysqt

Web
www.veronikanoskova.cz

Účetní a statistické informace


76431541

DIČ
nejsem plátce DPH

Číslo účtu
2300386688/2010

Zeptejte se

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě